Kunst verbindt/kunstkracht in Corona-tijden

Kunst verbindt/kunstkracht in Corona-tijden

#KunstInTijdenVanCorona: voor rust, focus én inspiratie! – – -> zie ook Agenda voor data en tijden & stuur een mailtje naar Laurens*kijkjezien.nl om je aan te melden).

Ik ben zelfstandig ondernemer vanuit de kunst- en cultuursector. De afgelopen week, de eerste ‘Coronaweek’ van Nederland, vielen dus, zoals bij zovelen, al mijn afspraken voor de komende tijd weg. Afspraken waarin ik voor diverse organisaties cursussen Langzaam(Kunst)Kijken mocht geven. Of gastlessen en workshops of implementatiebegeleiding voor mensen die Visual Thinking Strategies aan het leren zijn voor toepassing in hun organisatie. Allemaal intermenselijke contacten die niet de directe productie betreffen.

En ook mijn andere initiatieven als zelfstandige/freelancer kwamen stil te leggen.

Door het gedwongen niets doen en afwachten, en mailtjes met afzeggingen lezen, ervoer ik veel onrust.

En de onzekerheid van de situatie maakte dat ik me slecht kon concentreren. Zelfs een boek lezen lukte me niet! Dat ik alleen thuis was hielp niet: ik was me daardoor extra bewust van de consequenties van de quarantaine-toestand: een stilgelegde situatie.

Het duurde dus even voor ik me realiseerde dat ik juist nu de kans had om een plan op te pakken dat ik heel lang koesterde, maar waar ik nooit echt serieus uitvoering aan had gegeven.

Ik had er wel veel over gedacht, met veel mensen over gepraat, en zelfs op een aantal plekken ‘gepitched’: ik wilde iets gaan opzetten waardoor je online Visual Thinking Strategies-gesprekken kon gaan voeren. Zodat ook mensen die niet zomaar een museum in kunnen gaan, of aan een cursus kunstkijken kunnen meedoen, omdat ze aan bed gebonden zijn of om andere redenen niet naar buiten kunnen, toch dit contact met anderen en met een kunstwerk kunnen hebben. Bij mijn pitchpraatjes, merkte ik dat mensen het een leuk idee vonden, dat ze er wel iets in zagen. Toch stelde ik het steeds maar uit, om het echt serieus te gaan doen.

Eigenlijk hoopte ik dat ik een partner(organisatie) zou vinden, met wie ik dit samen kon gaan doen. Maar dat is helaas tot op heden nog niet gelukt.

Maar nu ben ik dan toch in het diepe gesprongen en organiseer ik kunstkijkgesprekken online. Zo veel mensen zitten nu thuis, en hebben behoefte aan betekenisvolle contacten en zinvolle activiteiten. En dat kan een kunstkijkgesprek allemaal opleveren, en nog meer.

#LangzaamKunstKijken: samen naar kunst kijken = gebruik maken van de kracht van de groep, voor aandacht en verwondering, voor creatief en kritisch denken.

Want kunst verdient aandacht, en geeft ons daar stiekum ook nog eens heel veel extra’s voor terug:

Bewust kunst kijken stimuleert onze creatieve vermogens en ons kritisch denken.

Kunst kan ons laten voelen wat subjectiviteit en complexiteit betekenen.

Kunst verbindt onze intuïtie en onze ratio.

Kunst geeft ons momenten van betekenis en verwondering. Met kunst zijn we meer mens!

Bij LangzaamKijkenOnline, kijken we online, via een videoverbinding, met een kleine groep naar een kunstwerk. Vervolgens interpreteren we wat we zien via de techniek van een Visual Thinking Strategies-gesprek.

Dat betekent:

Iedereen kijkt anders en ziet iets anders, en dat is dus fijn, verrijkend.

Dus: Kunst Kijken; Aandacht; Verbinding; Creativiteit; Kritisch Denken

Doe je mee? -> -> -> …


Comments are closed.