Over mij

Over mij

Mijn naam is Laurens Krüger

Ik ben specialist Visual Thinking Strategies    CONTACT: 06 54 69 58 63

Of mail me op: Laurens*kijkjezien.nl

Ik leer mensen naar kunst kijken met een bijzondere methode. Een dubbel bijzondere methode. Hij heet Visual Thinking Strategies.

Deze methode is bijzonder omdat er méér bij gebeurt dan dat je ‘alleen maar’ iets te weten komt over een besproken kunstwerk of kunst in het algemeen. De methode zorgt daarnaast namelijk ook voor een heel speciaal gesprek, waarin je anders dan anders met elkaar in contact komt te staan.

Je werkt samen met de andere deelnemers aan de interpretatie van een kunstwerk, en dat is betekenisvol en plezierig.

Zo’n Visual Thinking Strategies-gesprek brengt een aantal bijzondere extra leereffecten met zich mee. Die effecten gaan over hoe je kijkt, naar kunst of iets anders, over hoe je communiceert, en over hoe je tot interpretaties van betekenissen komt. Ik noem deze leereffecten opbrengsten, verderop som ik een aantal op.

 • Met behulp van Visual Thinking Strategies organiseer en faciliteer ik betekenisvolle gesprekken waarin meerstemmigheid en inclusiviteit daadwerkelijk gebéuren.
 • Daarnaast organiseer ik workshops en cursussen kunstkijken en creativiteitsontwikkeling.

Bij activiteiten rond creativiteitsontwikkeling maak ik gebruik van Visual Thinking Strategies, creatief schrijven en diverse oefeningen afhankelijk van context, doelen en doelgroepen.

De opbrengsten van mijn activiteiten met Visual Thinking Strategies kunnen gekarakteriseerd worden mbv de volgende termen:

Participatie; vergroten lees- en luistervaardigheid; uitstel van oordeel; resilience (omgaan met onzekerheid); helder waarnemen; vergroting wereld en wereldbeelden; beeldgeletterdheid; kritisch en creatief denken; inspiratie

Taalvaardigheidsaspecten (vergroten woordenschat en verbaal uitdrukkingsvermogen); vergroten van het vermogen herinneringen en gevoelens te verwoorden; vergroten van het vermogen te redeneren mbv heldere en concrete ondersteunende argumenten

Afhankelijk van de context en doel/groep kan het zwaartepunt meer bij een specifieke term dan bij andere liggen. Omdat de methode holistisch traint, zullen echter al deze effecten in principe aanwezig of beschikbaar zijn voor de deelnemers.

Als ondernemer (en vanuit mijn passie voor de kernwaarden/opbrengsten van deze gesprekken), ben ik op zoek naar kansen om mijn aanpak in te zetten in de wereld.

Ik weet dat ik in verschillende domeinen en sectoren, en voor verschillende doelgroepen verschil kan maken, waarde kan brengen met mijn aanpak.

Door te werken aan het inzetten van VTS …

 • …voor kunsteducatie (op scholen, musea en andere plekken mensen te leren kijken naar kunst)
 • …om studenten onderzoeksvaardigheden te leren en professionals met veel expertkennis (bv medici, rechters) te trainen in een open kijk-houding
 • …in contexten waarin inclusiviteit en meerstemmigheid, en interpersoonlijke en intrapersoonlijke communicatie van belang zijn (teamwerkers, buurtwerk, zorg)
 • …als (onderdeel van) taaltrainingen of taal- en cultuurtrainingen voor nieuwkomers
 • …als onderdeel in persoonlijke effectiviteitstrainingen of gerelateerd aan reminiscentiewerk of creativiteitsontwikkeling

Afhankelijk van het doel van de workshop of cursus, zet ik eventueel nog andere middelen in uit mijn persoonlijke ‘gereedschapskist’.

Daarin zit bijvoorbeeld:

 • coaching Visual Thinking Strategies
 • NLP (methode persoonlijk leiderschap Sabine Hess/ NLP voor sensitieve professionals in de zorg);
 • Anders Denken (methode Karim Benanmar);
 • Betere vragen stellen (Hans Bolten);
 • Filosofisch keukentafelgesprek (Kampers en Ruiter).

Ook bied ik persoonlijke ondersteuning bij schrijfprojecten.