Nog in planning

Nog in planning

  • Intervisiegroep creatieve ontwikkeling OnderBovenStroom: ‘The artist’s way’.
    Om dat wat we willen ontwikkelen te koesteren en te stimuleren, en bij vastlopers of stagnatie nieuwe manieren te vinden om verder te gaan.
    Plaats, data, tijd: in overleg. Belangstelling, meer willen weten, of gewoon nieuwsgierig? Stuur een mailtje naar laurens@kijkjezien.nl zodat ik contact met je op kan nemen over je vraag en wat jou drijft.
  • KunstKijken bij Schrijversvakschool Groningen. Vervolg. Wordt gepland.