KIJKJEZIEN

KIJKJEZIEN

Onder de term KIJKJEZIEN | kunstreflecties ontwikkel ik workshops en cursussen waarin waarnemingen doen, uitstel van oordeel, het ontdekken van betekenissen en het werken aan interpretaties centraal staan.

Het gewaar worden van je waarnemingen en de mogelijke betekenissen ontdekken van wat er te zien is, train je via het kijken naar kunst met Visual Thinking Strategies.

De verrijkende ervaring van het meekijken met anderen in hun perspectief en hun manier van kijken, praten en betekenisgeven is altijd integraal onderdeel van een VTS-gesprek.

We maken gebruik van inzichten en oefeningen uit diverse andere methodes, afhankelijk van de precieze doel en aard van de gelegenheid.